Vårspræll- 2015

24.04.2015

Etter å ha satt opp Hæstlatter for første gang, og med en suksess...., lagde vi en forestilling også til våren 2015; Vårspræll. Det ble nok en kjmpesuksess! 

Aktører: Anni Karlstrøm, Erlend Romundstad, Camilla Hyttebakk, Gøran Bolme, Silje Beate Holten, Hanne Moen Fiske, Karstein Mauset, Tove Sundli og Tove M. Schei. 

Sitat fra TK:

"Det er totalsummen av prestasjoner som står tilbake som forklaringen på at VÅRspræll må være en av de beste lokalrevyer vi har sett på mange år. Og i dette dalføret sier det ganske så mye."

 Sitat fra Driva:

"Det er ekstremt sjelden at en lokal revy holder så høg kvalitet fra første til siste sekund. Og når det her skrives kvalitet, er den målt både i antall lattersalver per minutt og individuell primafaktor." 

Omtale i Tidens Krav 17.004.15 

Omtale i Driva 18.04.15

Omtale i Trollheimsporten 16.04.15